SANYO

LEDSANYO2.JPG - 141,016BYTES

 

LESAN2.JPG - 157,177BYTES

 

LEDSANYO5.JPG

SANYOのLED。少しLED表示が弱い。バンドはSANYOのLCDのもの。